Redukční dieta

Celosvětovým fenoménem posledních několika desetiletí se v civilizovaném západním světě stala nadváha a obezita. Oba tyto známé a rozšířené civilizační problémy spadají do kategorie chorob, čili zdaleka nejde jen o pouhou nepříjemnost, která obtěžuje a komplikuje život, nýbrž o závažné onemocnění přinášející mnohá přidružená zdravotní rizika.

Snahou lékařů a dietologických odborníků je proto vyvíjet postupy a metody, jakými lze dosáhnout odstranění příčiny zdravotních problémů plynoucích z nadměrné tělesné hmotnosti. Onou příčinou je nadváha sama, kdy jejím snížením ubývá přímou úměrou i rizikových faktorů s ní spojených.

Jednou z cest ke snížení tělesné váhy jsou, jak již název napovídá, právě redukční diety. Jde o způsob, kterým lze za pomoci úpravy jídelníčku a celkového životního stylu dosáhnout úbytku váhy. Je ovšem zapotřebí mít neustále na paměti, že redukční diety jsou často krátkodobou záležitostí, a ač mohou u konkrétních zájemců o snížení váhy či již pacientů trpících nadváhou či obezitou dobře fungovat, jejich obvyklým a nepříliš vítaným následkem po jejich ukončení je rychlý návrat k původním kilům. Nicméně i klasická redukční dieta může být dobrým startem, neboť je prvním krokem k uvědomění si svého problému a vůle ho efektivně řešit.

Obecně lze jistě říci, i když se může zdát, že jde o jakési zavedené klišé, že problematika hubnutí je blízká především ženám, a to nejen těm, které trpí skutečnou nadváhou. Dámy, ruku na srdce – která z vás, i ta štíhlá, se někdy nepozastavila nad nějakým tím „špíčkem“ a nezatoužila zhubnout třeba do plavek? Nelze však zapomínat ani na muže. I ti mívají problémy s váhou a její redukcí, a přitom jim příroda dala mnohem účinnější zbraně v boji s nadváhou než ženám.

Redukční diety jsou populárním konverzačním tématem a častou obsahovou náplní magazínů a časopisů. Existují diety testované specialisty v odborných studiích, ale i zcela klinicky neověřené vycházející z osobních zkušeností těch, kteří je již podstoupili. Ať jedny nebo druhé, je nutné říci, že každý, kdo se rozhodne pro některou z diet, by měl sledovat i další faktory ovlivňující tělesnou hmotnost a zdraví jako celek, než jen pouhou stravu, a v žádném případě se nepouštět do takových odtučňovacích programů, které mohou být vysloveně škodlivé a riskantní, zejména pak těch založených na nevyváženém jídelníčku, ve kterém chybí některé podstatné a důležité součásti.