Obecné zásady redukční diety

Při dodržování jakéhokoliv dietního režimu platí několik základních pravidel a doporučení, které bychom měli mít na paměti a v rámci možností je také dodržovat:

Pozor na „zaručené diety“!

Vždy bychom měli být obezřetní, pokud jde o nejrůznější „zaručené“ diety. Drastickými dietami, trápením se hlady nebo nadměrným fyzickým pohybem si více uškodíme než pomůžeme. Nejenže nás přísné odříkání a zákazy vyburcují k nezřízené chuti a následnému přejídání, ale ani k váhovému úbytku takový postup nepovede.

Strava musí být vyvážená

Dietní strava by měla být výživově vyvážená, pestrá a obsahovat všechny potřebné látky pro tělo. Nikdy bychom se neměli omezovat jen na jeden druh potravin a některé důležité složky stravy naprosto vynechat (výjimkou jsou krátkodobé diety v rozpětí od několika dní do jednoho týdne).

Zajistěme svému tělu dostatek pohybu

Dieta by vždy měla jít ruku v ruce s pohybem. Pokud omezíme množství potravy a změníme i její složení, nemusíme vždy dosáhnout kýženého cíle. Pohyb představuje výdej energie, kterou jsme do těla přijali v podobě jídla, a proto musí být tento poměr takový, aby vždy výdej převažoval nad příjmem.

Pohyb má být přiměřený a jeho volba by se měla odvíjet od našich individuálních zájmů a preferencí, tedy dělat jen to, co nás baví – vyrazit do přírody, na túru do lesa nebo do hor, vyšlápnout si k vodě na jízdním kole, zacvičit si aerobik. V dnešní době je možností nepřeberné množství.

Pohyb by nikdy neměl být příliš vyčerpávající! Jak se lidově říká – všeho s mírou.

Naslouchejme vnitřnímu hlasu těla a hýčkejme svou psychiku

Musíme se předem připravit na případné psychické stavy, které mohou při dietě nastat a pokazit naše plány. Je dobré si stanovit jakési „berličky“, tj. prostředky nebo určitá cvičení, které pomohou překonat například stavy beznaděje, kdy převládne chvilkový pocit, že nikdy nemůžeme nad svými kily zvítězit. Ve skutečnosti tomu tak totiž není. S kily bojovat lze, a to velmi úspěšně. Hubnutí je však jen a pouze v naší hlavě. A té musíme občas trochu napomoci, dát jí vhodný signál a vytrvale pokračovat až k cíli.

Důležitá je pevná vůle a práce s vlastní psychikou

Proces hubnutí je dlouhodobý, zvláště pokud chceme zhubnout zdravě a natrvalo. První výsledky sice lze pozorovat už po několika dnech až týdnech, nicméně pokud je nadváha vyšší než jen několik kilogramů, rychlá ztráta váhy se projeví velmi nehezky, například kůže bude povislá, nemluvě o nepořádku, který takový postup způsobí na vnitřních orgánech. Proto dopřejme svému tělu čas, aby se dokázalo všem příznivým změnám v klidu přizpůsobit.